Начало | Екологични индустриални решения

Екологични индустриални решения

Екологични индустриални решения
 • Специализирано премахване на азбестосъдържащи материали - изолации, цименти, плоскости и др.
  • Подробни, търговско оптимизирани предложения
  • Специфични проектни решения съобразно опазването на здравето,  безопасността  и околната среда и оценка на риска
  • Работни стратегии и планове
  • Добре обучен персонал за извършване на работните дейности
  • Пълен набор от документация, съобразно законовите изисквания
 • Изолация на турбини
 • Пожарозащитна изолация
 • Звукоизолация
 • Електрическо повърхностно нагряване